Dịch vụ kỹ thuật nhà máy

Địa điểm: KCN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội

Năm thực hiện:

Xem chi tiết

Địa điểm: Xã Thanh Thủy – huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Năm thực hiện: 2013

Xem chi tiết

Địa điểm: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

Năm thực hiện: ...

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Formosa - Kỳ Anh -Hà Tĩnh

Năm thực hiện: 2014-2015

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam

Năm thực hiện: 2023-2024

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam

Năm thực hiện: 2013-2016

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Thăng Long II - Hưng Yên

Năm thực hiện: 2023

Xem chi tiết

Địa điểm: Mỹ Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Năm thực hiện: 2019

Xem chi tiết