Dự án

Địa điểm: Xuân Tảo – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Năm thực hiện:

Xem chi tiết

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng

Năm thực hiện: 2020

Xem chi tiết

Địa điểm: 390 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội

Năm thực hiện: 2014

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam

Năm thực hiện: 2023-2024

Xem chi tiết

Địa điểm: Cụm CN An Đồng – Nam Sách – Hải Dương

Năm thực hiện:

Xem chi tiết

Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Duy Tiên - Hà Nam

Năm thực hiện: 2013-2016

Xem chi tiết

Địa điểm: Cụm CN An Đồng – Nam Sách – Hải Dương

Năm thực hiện:

Xem chi tiết

Địa điểm: 104 Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh, Nghệ An

Năm thực hiện: 2016

Xem chi tiết

Địa điểm: Cụm CN An Đồng – Nam Sách – Hải Dương

Năm thực hiện:

Xem chi tiết