Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh

 • Chi tiết dự án

  Dự án: Nhà máy thép Formosa – Hà Tĩnh

  Nhà thầu thi công: Sandvik Asia Private Limited

  Địa điểm: KCN Formosa – Kỳ Anh – Hà Tĩnh


  Hạng mục cung cấp:

  • Cung cấp thiết bị, vật tu thi công hệ thống cơ, điện: Cable gland, isolator, plug, cable, bearing …

  Năm thực hiện: 2014-2015

  Dự án liên quan