Nhà máy Gentherm Hà Nam

 • Chi tiết dự án

  Dự án: Nhà máy Gentherm

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gentherm Việt Nam

  Địa điểm: KCN Đồng Văn II – Hà Nam


  Hạng mục cung cấp:

  -Cải tạo đường ống PCCC

  -Mở rộng hệ thống Busway cho line sản xuất mới

  -Cải tạo tủ điện

  -Lắp thêm quạt hút

  – Mở rộng hệ thống Access control

  -Cung cấp spare parts: tụ bù…

  Năm thực hiện: 2023-2024

  Dự án liên quan