Dịch vụ kỹ thuật nhà máy

Bigcom cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhà máy công nghiệp bao gồm:

1. Lắt đặt dây truyền công nghệ trong nhà máy

2. Cải tạo, nâng cấp, tối ưu hóa hệ thống cơ điện

3. Các giải pháp tiết kiệm điện năng

4. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cơ điện

5. Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng, thay thế (Spare parts)

Dịch vụ liên quan