Điều hòa thông gió

Địa điểm: 104 Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh, Nghệ An

Năm thực hiện: 2016

Xem chi tiết