Khách sạn Pearl River II

 • Chi tiết dự án

  Dự án: Pearl River II Hotel

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH H&H

  Địa điểm: Km8 Phạm Văn Đồng – Dương Kinh – Hải Phòng


  Hạng mục cung cấp:

  -Thi công hệ thống điện, điện nhẹ

  -Thi công hệ thống cấp thoát nước

  -Thi công hệ thống thông gió

  -Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

  Năm thực hiện: 2021

  Dự án liên quan