Nhà máy khí công nghiệp Vinasanfu

 • Chi tiết dự án

  Dự án: Nhà máy khí công nghiệp Vinasanfu

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH khí công nghiệp Vinasanfu

  Nhà thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng GM

  Địa điểm: KCN Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng


  Hạng mục cung cấp:

  -Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ

  -Cung cấp và lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

  -Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

  Năm thực hiện: 2020

  Dự án liên quan