Cơ cấu tổ chức

  1. NHÂN LỰC CÔNG TY

Bao gồm các kĩ sư, cử nhân chuyên ngành, các chuyên viên kĩ thuật lành nghề:

  • Ban giám đốc: 05 người
  • Kỹ sư và cử nhân: 22 người
  • Công nhân, lao động phổ thông: 50 người
  • Cùng với đội ngũ gồm các cộng tác viên và cố vấn với nhiều năm kinh nghiêm