Tiếng việt english

Hệ thống ĐHKK & thông gió

Thi công hệ thống điều hòa thông gió (HVAC)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công lắp đặt các hệ thống điều hòa thông gió bao gồm:

        1. Điều hòa trung tâm sử dụng giải nhiệt nước hoặc không khí (chiller).

        2. Điều hòa trung tâm sử dụng gas lạnh (refrigerant) loại VRV, VRF.

        3. Các loại điều hòa Multi, điều hòa cục bộ, điều hòa công nghiệp.

        4. Các hệ thống thông gió công nghiệp và dân dụng.
        5. Hệ thống làm mát bằng Cooling pad

 Điều hòa trung tâm sử dụng giải nhiệt nước hoặc không khí (chiller).

 Điều hòa trung tâm sử dụng gas lạnh (refrigerant) loại VRV, VRF.


 Các loại điều hòa Multi, điều hòa cục bộ, điều hòa công nghiệp.

 
Các hệ thống thông gió công nghiệp và dân dụng.


Hệ thống làm mát bằng Cooling pad


Các dự án về ĐHKK và thông gióBigcom đã thực hiện : Chung cư Berriver Long Biên , Nhà máy GFT Việt Nam
Download catalogue Điều hòa Daikin tại đây

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898