Tiếng việt english

Hệ thống cấp thoát nước

Thi công hệ thống cấp thoát nước (Plumbing)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho công trình như:

         1. Hệ thống cấp nước

         2. Hệ thống thoát nước thải


Hệ thống cấp nước


Hệ thống thoát nước

Support 24/7

Mr Hoàng Tùng
0904.888.418
Mr Trần Duy
0914.896.898